Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”.

Publicēts: 2019.gada 21.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

 

2019. gada 15. augustā ekspluatācijā ir pieņemts būvobjekts “Kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Ezera, Vaiņodes, Zviedru, Krusta, Pērkones, Palangas, Rāvas ielās”. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.

 

Minētajā būvobjektā ir izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi vairāk kā 400m garumā ielās un ielu posmos, kur līdz šim nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Visi jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem katram nekustamam īpašumam ielu sarkano līniju robežās.. Māju īpašniekus aicinām būt atsaucīgiem un izmantot iespēju veikt pieslēguma izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var vērsties uzņēmuma tehniskajā daļā, tālruņa Nr. 63422318, lai katrai situācijai atrastu labāko individuālo risinājumu.

 

Būvdarbi minētajā līgumā turpinās Fēniksa un Jaunajā ielā, tuvākajā laikā paredzēts pabeigt ielu labiekārtošanas darbus Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielās. Savukārt būvobjekts, kur jauni kanalizācijas cauruļvadi ir izbūvēti Piestātnes, Pulkveža Brieža ielā un Atmodas bulvārī, tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.