Uzsākti būvdarbi līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ietvaros

Publicēts: 2019.gada 8.jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.  Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens” šī gada agrā pavasarī ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”. Kopā ir paredzēts izbūvēt apmēram 3,2 km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.

Šobrīd uzsākti un pilnā sparā rit jaunu kanalizācijas tīklu izbūves darbi divos objektos: Karostā - Piestātnes, Pulkveža Brieža un Atmodas bulvārī, kur kanalizācijas tīkli jau ir izbūvēti un uzsākti ielu seguma labiekārtošanas darbi. Otrs objekts ietver Ezera, Vaiņodes, Zviedru, Krusta, Pērkones, Palangas un Rāvas ielu. Arī šeit kanalizācijas tīklu izbūve lielākajā daļā ielu jau pabeigta, būvdarbi notiek Pērkones ielā. Kur cauruļvadu ieguldīšanas darbi pabeigti, notiek ceļu seguma labiekārtošana.

Visi centralizētās kanalizācijas sistēmas jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās katram dzīvojamam namam. Tādējādi visiem šeit dzīvojošiem iedzīvotājiem būs nodrošinātas iespējas saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Māju īpašniekus aicinām būt atsaucīgiem un izmantot iespēju veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā nākat uz uzņēmuma Tehnisko daļu (tālruņa Nr. 63422318), kopīgi meklēsim labākos risinājumus.

Tuvākajā laikā paredzēts darbus sākt Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā.

SIA “Liepājas ūdens” turpina realizēt jau iepriekš uzsākto – palielināt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un to iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto centralizēts kanalizācijas pakalpojumus Liepājā.