Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai

Publicēts: 2018.gada 29.maijā

 

Kā jau katru gadu, arī šogad, triju Baltijas valstu ūdenssaimniecību uzņēmumi tikās kopīgā konferencē. Šī gada konferences rīkotājvalsts bija Lietuva un no 23.maija līdz 25. maijam Palangā, tiekoties nozares vadošajiem speciālistiem, tika risināti plaša spektra jautājumi ūdenssaimniecību darbības uzlabošanai. Tika diskutēts par tādiem jautājumiem, kā būtiskākās izmaiņas dzeramā ūdens direktīvā, ūdens drošuma plāni- kvalitatīvu pakalpojumu garantēšanas kontekstā, ekonomiskie risinājumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plānošanai, uzņēmumu darbinieku mūžizglītība, praktiskā pieredze tīklu apsaimniekošanā un ūdens uzskaites risinājumos, un citi ar uzņēmumu darbību saistīti jautājumi.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar nozares ražotāju jaunākajiem sasniegumiem, tehnoloģiju inovācijām un piedāvājumiem ūdenssaimniecību darbības uzlabošanai.

Latviju konferencē pārstāvēja lektori no Rīgas Tehniskās Universitātes Ūdens pētniecības laboratorijas un A/S “Madonas ūdens”. Tāpat liela uzmanība tika pievērsta jautājumiem par sabiedrības izglītošanu kopumā vides sakārtošanas jomā. Kā mainot ikdienas paradumus, katrs individuāli ir spējīgs pozitīvi ietekmēt gan savu dzīvi, gan apkārtējo vidi, piemēram, ūdens patēriņa jautājumos, - lietojot uzturā krāna ūdeni, iepretim ūdenim, kas pildīts plastmasas pudelēs. Latvijā dzimusī ideja par Ū VITAMĪNA pieejamību ikvienam un aicinājumu DzeramŪdeniNoKrāna tika prezentēta arī citiem Baltijas valstu kolēģiem starptautiskā versijā, kā “W vitamin” un DrinkTapWater, lai kopīgi apvienojot spēkus, sabiedrību darītu gudrāku un videi draudzīgāku.

Konferencē piedalījās arī SIA “Liepājas ūdens” speciālisti gan no ūdensapgādes nozares, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, gan arī inženieri, lai tiktos un dalītos pieredzē ar kolēģiem no Latvijas un kaimiņvalstu ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu speciālistiem.