Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts: 2018.gada 18.aprīlī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

Līdz ar pavasari, ar lielāku sparu turpinās jaunu kanalizācijas tīklu un notekūdens pārsūknēšanas staciju izbūve vairākās ielās Liepājā. Būvdarbus veic AS “UPB”, ar ko SIA “Liepājas ūdens” jau pērnā gada martā noslēdza būvdarbu līgumu.

 

Šobrīd Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā ir pabeigti visi jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi Ziemeļu, Darbnīcu un Tāšu ielās. Izbūvētas divas jaunas nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas savāktos notekūdeņus pārsūknēs, lai tālāk tie tiktu novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pašreiz notiek izbūvēto staciju darbības pārbaudes, lai pārliecinātos, ka viss atbilst līguma prasībām un darbi veikti kvalitatīvi. Objektā ir uzsākti labiekārtošanas darbi, tai skaitā arī ceļu seguma atjaunošanu.

Jaunu kanalizācijas cauruļvadu un vienas notekūdens pārsūknēšanas stacijas izbūves darbi vēl turpinās 14. novembra bulvārī posmā no Pulvera ielas līdz Grīzupes ielai. Saraiķu un Ploču ielās lielākie būvdarbu apjomi ir paveikti un aprīļa beigās plānots uzsākt labiekārtošanas darbus. Savukārt Talsu ielā šobrīd vēl turpinās jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve.

Šajos minētajos objektos visi centralizētās kanalizācijas sistēmas jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās katram dzīvojamam namam. Tādējādi visiem šeit dzīvojošiem iedzīvotājiem ir nodrošinātas iespējas saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Plānots, ka līdz Jāņiem varēsim iepriekš minētos objektus pieņemt ekspluatācijā. Esam gandarīti, ka visi būvdarbi, notiek saskaņā ar laika grafiku. Lielā mērā tas ir pateicoties būvnieku profesionālajam darbam, kas notiek cieši sadarbojoties ar SIA “Liepājas ūdens” speciālistiem.

Nākamajā mēnesī plānots kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbus uzsākt Siļķu, Tīklu un Lapu ielās, arī Ezermalas, Svētes un Baznīcas ielās.