Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts 2018.gada 9. janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens”, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, informē nekustamā īpašuma īpašniekus par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā.

SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.010-1 “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā” ir pieņemti ekspluatācijā sekojoši objekti:

  1. kanalizācijas kolektoru ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās un sūkņu stacijas būvniecība Liepājā, Brīvības un Sabiles ielu rajonā (Brīvības, Sabiles, Rendas, Abavas ielā un 14. novembra bulvārī;
  2. kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Skuju, Rubeņu, Namdaru, Upmales ielā.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.

Norādām, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā” 89.punktu, nekustamā īpašuma pievada izbūve un pievienošanās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no pakalpojuma sniedzēja rakstiskas informācijas par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.

Atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” rīcībā esošai informācijai, nekustamā īpašuma īpašnieki tiks informēti arī personīgi tuvākā laikā, nosūtot vēstules.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uzņēmuma tehniskās daļas vadītājai Žanetai Trusovai, tel.63422318, vai ierasties personīgi.