Projektu pēc ieviešanas pārbaudes vizīte

Publicēts: 2017. gada 5. jūlijā

 

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde, veica pārbaudi SIA “Liepājas ūdens”, lai pārbaudītu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta” pēc ieviešanas prasību izpildi.

VARAM Investīciju uzraudzības departamenta atbildīgie darbinieki pārbaudīja projektu pēc ieviešanas prasību izpildi, tai skaitā projektos sasniegto rezultātu rādītājus, projekta un būvdarbu dokumentāciju. Pārbaudes laikā eksperti  apsekoja arī ielas un objektus, kuros tika īstenotas projektu aktivitātes.

Pagājušajā nedēļā SIA “Liepājas ūdens” saņēma VARAM ziņojumu par veikto pārbaudi un, kā liecina šai ziņojumā teiktais, pārbaudes laikā netika atklāti nekādi pārkāpumi minēto projektu realizācijā.

Vides ministrijas pārstāvji izteica gandarījumu par projekta realizācijas grupas darbu un atzinīgi vērtēja īstenotos pasākumus.