Preses relīzes

Aktuāli projekti (atvērt šeit)


Tuvojas noslēgumam būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”

Publicēts: 2020.gada 2. jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā

Ir pabeigti jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi Ceriņu, Magoņu, Upeņu un, Ķiršu ielās Liepājā. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.

Ir izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas cauruļvadi 1,2 km garumā ielās, kur līdz šim nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Visi jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās. Šobrīd notiek izpildes dokumentācijas saskaņošana un objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā, kas plānota jūnija mēnesī.

Esam gandarīti par mūsu ilggadējā partnera AS “UPB” darbu. Visi līgumā paredzētie būvdarbi tika veikti labā kvalitātē, profesionāli, ievērojot būvdarbu izpildes laika grafiku un iekļaujoties līgumā noteiktajā finansējumā.

 


Tuvojas noslēgumam būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” (Publicēts: 2020.gada 2. jūnijā)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2020. gada 16.martā)

Kolēģi no ūdenssaimniecības uzņēmumiem pulcējas notekūdens attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos ar saules elektrostaciju (Publicēts: 2019. gada 22.oktobrī)

Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” (Publicēts: 2019. gada 9.oktobrī)

Turpinās būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” (Publicēts: 2019. gada 21.augustā)

Uzsākti būvdarbi līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ietvaros (Publicēts: 2019.gada 8.jūnijā)

Noslēgts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās, Liepājā” ar SIA “IMRE” par tā realizāciju (Publicēts: 2019.gada 29.maijā)

Parakstīti līguma par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” īstenošanu grozījumi (Publicēts: 2019.gada 28.martā)

Noslēgts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” īstenošanu (Publicēts: 2019.gada 11.martā)

Noslēgts būvdarbu līgums “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”, Līguma Nr.010-2 (Publicēts: 2019.gada 26. janvārī)

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” Kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi šogad pabeigti (Publicēts: 2018. gada 1.novembrī)

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” ekspluatācijā ir pieņemti divi objekti, izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli un viena kanalizācijas sūkņu stacija (Publicēts: 2018. gada 13.septembrī)

Ekspluatācijā pieņemts objekts - izbūvēts kanalizācijas kolektors un jauna sūkņu stacija 14.novembra bulvārī projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” (Publicēts: 2018. gada 6.augustā)

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti kanalizācijas kolektoru būvdarbi Saraiķu, Talsu, Ploču ielā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” (Publicēts: 2018. gada 29.jūnijā)

Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti būvdarbi Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” (Publicēts: 2018. gada 11.jūnijā)

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” (Publicēts: 2018. gada 18.aprīlī)

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” (Publicēts: 2018. gada 9.janvārī)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2017. gada 10.novembrī)

Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” (Publicēts: 2017. gada 4. oktobrī)

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” (Publicēts: 2017. gada 24. augustā)

Projektu pēc ieviešanas pārbaudes vizīte (Publicēts: 2017. gada 5.jūlijā)

Būvdarbi, realizējot līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” turpinās (Publicēts: 2017. gada 4. jūlijā)

Uzsākti darbi, realizējot būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” (Publicēts: 2017. gada 5. jūnijā)

Noslēgts būvdarbu līgums (Publicēts: 2017. gada 28. martā)

Parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” īstenošanu (Publicēts: 2017. gada 28. februārī)

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” iesniegts Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (Publicēts: 2016. gada 23. novembrī)

Liepājas pilsētas dome pieņem lēmumu apstiprināt SIA “Liepājas ūdens” sagatavoto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” (Publicēts: 2016. gada 16. novembrī)

15.12.10. SIA “Liepājas ūdens” ieguldījums Liepājas attīstībā (Liepāja, 2015. gada 10.decembris)

SIA “Liepājas ūdens” saņem atbalstu ūdenssaimniecības attīstības turpināšanai (Publicēts: 2015. gada 30. oktobrī)

SIA “Liepājas ūdens” saņem atbalstu ūdenssaimniecības attīstības turpināšanai (Liepāja, 2015. gada 26.oktobris)